Kaffefarm med en mørk historie

Byggeriet af den bygningsmasse, der i dag udgør »Fazenda Alliança« begyndte tilbage i 1850. Og stedet blev løbende udbygget frem til 1863. Bag byggeriet stod en af datidens kaffebaroner, som ejede og drev tre kaffeplantager i området Barra do Piraí.
19-01-2019 07:00:22

Kaffebaronen og hans ligestillede, som udgjorde landadlen og magthaverne i Brasilien, boede aldrig selv på »Alliança«. Men det gjorde cirka 800 mennesker, hvoraf størstedelen var slaver. Dermed udgør den gamle kaffefarm ved Paraná-floden ligesom så mange andre nu nedlagte farme et mørkt kapitel i Brasiliens historie.

I 1850, året for påbegyndelsen af farmen »Fazenda Alliança«, forbød den brasilianske stat al indførsel af slaver. Man håndhævede loven kraftigt, og det menes ikke, at der blev tilført landet flere slaver fra Afrika efter 1856.
 

1888 blev historisk

I 1872 blev alle børn af slavinder, fødte efter dette år, fri. Og i de brasilianske provinser Amazonas og Ceará ophævede man i 1884 helt slaveri. I 1885 frigav man alle slaver over en 60-årig periode i de andre provinser. Men det skete ikke uden modstand fra de store godsejeres side, særligt var der modstand i provinserne Rio de Janeiro og Minas Geraes.

I 1888 blev det stort set enstemmigt vedtaget i parlamenternes to kamre, at man øjeblikkeligt skulle frigive alle slaver uden erstatning til deres ejere. På det tidspunkt var det op imod 700.000 mennesker, der var slaver i Brasilien.

Flertallet af disse mennesker forblev teknisk set frie arbejdere, men de fortsatte med at arbejde på godserne.
 

Jernbane gav velstand

Netop i perioden fra 1850 og frem mod slaveriets ophævelse i 1888 oplevede område ved Barra do Piraí en enorm økonomisk fremgang. En lokal kommandant havde beordret området forbundet med brobyggerier over floder i området.

Hotel Piraí skød op, og området blev forbundet med den central brasilianske jernbane, Central do Brasil. Barra do Pirai voksede og blev det største indkøbscentrum i kaffe-regionen, og en betydelig brik i landets økonomi dengang.